Etablering – SöDER GLÖDER

PARKERINGSHUS
300 PLATSER

Spot on SöDER

Vi har koncepten, lokalen, lån och affärsplan – vi saknar DIG!

Fastighetsägaren Jefast som äger och driver gallerian SöDER  är initiativtagare till ett helhetskoncept där ambitionen är att koppla rätt verksamheter och rätt aktörer till relevant lokal inom sina fastigheter och i detta skede primärt till SöDER-gallerian. Utifrån marknadsanalys av befintliga verksamheter inom Helsingborg, stadsdelen Söder samt trend- och konsumentanalys har två koncept identifierats som kompletterar och lyfter gallerian SöDER.

 

Koncepten är:
* Taco Bar 
* Interflora

 

Dialog har förts med var enskilt varumärke kring etablering hos SöDER gallerian vilket resulterat i en överskådlig bild om att både verksamhet och fastighetsägare kan se en lönsam kalkyl.
Med det säkerställt önskas en lokal franchisetagare, en entreprenör eller en franchisetagare, som kan äga konceptet och driva verksamheten.

 

Nyföretagarcentrum är aktuella att med sin kompetens om affärsplan för att starta eget företag och stora lokala nätverk. Här är där de behjälpliga i att sprida information och möjligen bidra med att pin-pointa aktuella lokala entreprenörer.
Almi är den andra lokala partnern som är inkopplade i detta skede för att omgående vara behjälpliga med de affärsmässiga förutsättningarna för ekonomi och lån.

Välkomna till en informations- och matchingträff den 1 september kl 15-17
hos Filmstaden i SöDER gallerian . Anmälan görs direkt till isabel@jefast.se

Vi har koncepten, lokalen, lån och affärsplan – vi saknar DIG!

Fastighetsägaren Jefast som äger och driver gallerian SöDER  är initiativtagare till ett helhetskoncept där ambitionen är att koppla rätt verksamheter och rätt aktörer till relevant lokal inom sina fastigheter och i detta skede primärt till SöDER-gallerian. Utifrån marknadsanalys av befintliga verksamheter inom Helsingborg, stadsdelen Söder samt trend- och konsumentanalys har två koncept identifierats som kompletterar och lyfter gallerian SöDER.

 

Koncepten är:
* Taco Bar 
* Interflora

 

Dialog har förts med var enskilt varumärke kring etablering hos SöDER gallerian vilket resulterat i en överskådlig bild om att både verksamhet och fastighetsägare kan se en lönsam kalkyl.
Med det säkerställt önskas en lokal franchisetagare, en entreprenör eller en franchisetagare, som kan äga konceptet och driva verksamheten.

 

Nyföretagarcentrum är aktuella att med sin kompetens om affärsplan för att starta eget företag och stora lokala nätverk. Här är där de behjälpliga i att sprida information och möjligen bidra med att pin-pointa aktuella lokala entreprenörer.
Almi är den andra lokala partnern som är inkopplade i detta skede för att omgående vara behjälpliga med de affärsmässiga förutsättningarna för ekonomi och lån.

Välkomna till en informations- och matchingträff den 1 september kl 15-17
hos Filmstaden i SöDER gallerian . Anmälan görs direkt till isabel@jefast.se

AKTUELLT: