Integritetspolicy – SöDER GLÖDER

PARKERINGSHUS
300 PLATSER

Integritetspolicy

Välkommen till Söder

 

Förord

 

Vi åtar oss att se till att din integritet är skyddad och vill erbjuda den bästa möjliga servicen. Vid genomförandet av detta är vi skyldig att behandla personuppgifter. Vi kommer att behandla dina personuppgifter med sekretess och på säkert sätt.

Rättigheter gällande personuppgifter

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR) reglerar rättigheterna till enskilda individer gällande deras personuppgifter. Se nedan för information över hur Söder garanterar hur dina rättigheter kan utövas i samband med dina personuppgifters integritet.

 

Dina rättigheter:

–  Tillgång till dina personuppgifter samt upplysningar om hur de behandlas.

–  Radering av personuppgifter som inte länge behövs i samband med de anledningar för vilka de har registrerats eller behandlats i övrigt.

–  Korrektur av personuppgifter om de är felaktiga.

–  Motsättning av behandling av personuppgifter i fall de behandlas på felaktigt sätt.

–  Begränsning av behandling av personuppgifter.

 

Anses det att personuppgifter behandlats felaktiga eller om du har frågor kan du ta kontakt med Datainspektionen

 

Registrering av personuppgifter

För att parkeringen på Söder ska fungerar i det syfte som den är avsedd för och för att kunna erbjuda bästa servicen kommer ditt registreringsnummer att skannas in och lagras i vårt parkeringssystem i 90 dagar. Enda syftet varför de sparas är för att en korrekt betalning av parkeringsavgift ska kunna genomföras. Systemet är skyddat och kan endast nyttjas av auktoriserad personal i fall att frågor eller problem uppstår vid betalning.
Parkeringssystem är försett med kameror som skannar registreringsnummer. Sker betalning via betalautomat eller Internet kommer inga ytterligare registreringsuppgifter att samlas in.

Vid utebliven betalning av parkeringsavgift eller betalning via APP kommer ytterligare information att registreras. Detta sker genom tredje part som tillhandahåller dessa tjänster. Information gällande dessa tredje parter är angiven på parkerings- och betalinformation vid vare betalautomat. För frågor om personuppgifter i dessa fall hänvisas det till respektive parts hemsida eller annan informationskälla.

 

Kameraövervakning:

Kameraövervakning sker i vårt parkeringshus vid in- och utfart. Detta för att kunna tillämpa vårt betalsystem som underlättar både för oss och för kunden. Detta system heter ANPR och betyder ”Automatic Number Plate Recognition ”.
Inskannande av registreringsnummer betraktas som personuppgift och behandlas med sekretess och icke auktoriserat nyttjande. På begäran av myndigheter kan information överlämnas i bl. a. lagföringens syfte.
 
Vi på Söder behandlar följande uppgifter:

–  Tidpunkt för infart i parkeringshuset.

–  Tidpunkt för utfart ur parkeringshuset.

–  Inscannat registreringsnummer samt bilens fram och baksida.

–  Aktuella parkeringsavgifter för respektive besök.

–  Information om huruvida avgiften är betalt eller obetalt.

–  Information om vilket betalsätt betalningen har genomförts och i förekommande fall om tredje part har tagit över ärendet i fall betalning skett via dem eller betalning har uteblivit.

 

Personuppgifters säkerhet och integritet

Genom att använda tekniska och elektroniska skydd i samband med hantering av vårt parkeringssystem garanterar vi en hög nivå av säkerhet. Personal som arbetar med systemet har ålagts sekretess och tystnadsplikt. Endast auktoriserad personal är berättigad till att ta del av de lagrade uppgifterna enligt ovan, med syfte på att kunna genomföra parkeringens verksamhet.

 

Uppdatering av Integritetspolicyn (GDPR)

Vid eventuella ändringar av lag eller föreskrifter kan denna integritetspolicy ändras enligt ändrade eller ny ställda krav gällande detta. Dessa ändringar meddelas inte personligen till kunderna utan delges i form av ändring via vår hemsida eller annan kungörelse.

 

Kontaktuppgifter

I fall av frågor gällande integritetspolicyn är du välkommen att kontakta oss på Söder i Helsingborg. Detta gör du enklast via e-post till soder@bevakningsgruppen.se eller via telefon till tjänsthavande parkeringsansvarig på 0760 – 0202502. Du kan även vända dig till datorinspektionen.

Välkommen till Söder

 

Förord

 

Vi åtar oss att se till att din integritet är skyddad och vill erbjuda den bästa möjliga servicen. Vid genomförandet av detta är vi skyldig att behandla personuppgifter. Vi kommer att behandla dina personuppgifter med sekretess och på säkert sätt.

Rättigheter gällande personuppgifter

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR) reglerar rättigheterna till enskilda individer gällande deras personuppgifter. Se nedan för information över hur Söder garanterar hur dina rättigheter kan utövas i samband med dina personuppgifters integritet.

 

Dina rättigheter:

–  Tillgång till dina personuppgifter samt upplysningar om hur de behandlas.

–  Radering av personuppgifter som inte länge behövs i samband med de anledningar för vilka de har registrerats eller behandlats i övrigt.

–  Korrektur av personuppgifter om de är felaktiga.

–  Motsättning av behandling av personuppgifter i fall de behandlas på felaktigt sätt.

–  Begränsning av behandling av personuppgifter.

 

Anses det att personuppgifter behandlats felaktiga eller om du har frågor kan du ta kontakt med Datainspektionen

 

Registrering av personuppgifter

För att parkeringen på Söder ska fungerar i det syfte som den är avsedd för och för att kunna erbjuda bästa servicen kommer ditt registreringsnummer att skannas in och lagras i vårt parkeringssystem i 90 dagar. Enda syftet varför de sparas är för att en korrekt betalning av parkeringsavgift ska kunna genomföras. Systemet är skyddat och kan endast nyttjas av auktoriserad personal i fall att frågor eller problem uppstår vid betalning.
Parkeringssystem är försett med kameror som skannar registreringsnummer. Sker betalning via betalautomat eller Internet kommer inga ytterligare registreringsuppgifter att samlas in.

Vid utebliven betalning av parkeringsavgift eller betalning via APP kommer ytterligare information att registreras. Detta sker genom tredje part som tillhandahåller dessa tjänster. Information gällande dessa tredje parter är angiven på parkerings- och betalinformation vid vare betalautomat. För frågor om personuppgifter i dessa fall hänvisas det till respektive parts hemsida eller annan informationskälla.

 

Kameraövervakning:

Kameraövervakning sker i vårt parkeringshus vid in- och utfart. Detta för att kunna tillämpa vårt betalsystem som underlättar både för oss och för kunden. Detta system heter ANPR och betyder ”Automatic Number Plate Recognition ”.
Inskannande av registreringsnummer betraktas som personuppgift och behandlas med sekretess och icke auktoriserat nyttjande. På begäran av myndigheter kan information överlämnas i bl. a. lagföringens syfte.
 
Vi på Söder behandlar följande uppgifter:

–  Tidpunkt för infart i parkeringshuset.

–  Tidpunkt för utfart ur parkeringshuset.

–  Inscannat registreringsnummer samt bilens fram och baksida.

–  Aktuella parkeringsavgifter för respektive besök.

–  Information om huruvida avgiften är betalt eller obetalt.

–  Information om vilket betalsätt betalningen har genomförts och i förekommande fall om tredje part har tagit över ärendet i fall betalning skett via dem eller betalning har uteblivit.

 

Personuppgifters säkerhet och integritet

Genom att använda tekniska och elektroniska skydd i samband med hantering av vårt parkeringssystem garanterar vi en hög nivå av säkerhet. Personal som arbetar med systemet har ålagts sekretess och tystnadsplikt. Endast auktoriserad personal är berättigad till att ta del av de lagrade uppgifterna enligt ovan, med syfte på att kunna genomföra parkeringens verksamhet.

 

Uppdatering av Integritetspolicyn (GDPR)

Vid eventuella ändringar av lag eller föreskrifter kan denna integritetspolicy ändras enligt ändrade eller ny ställda krav gällande detta. Dessa ändringar meddelas inte personligen till kunderna utan delges i form av ändring via vår hemsida eller annan kungörelse.

 

Kontaktuppgifter

I fall av frågor gällande integritetspolicyn är du välkommen att kontakta oss på Söder i Helsingborg. Detta gör du enklast via e-post till soder@bevakningsgruppen.se eller via telefon till tjänsthavande parkeringsansvarig på 0760 – 0202502. Du kan även vända dig till datorinspektionen.

AKTUELLT: