Skip to main content

Betalningsvillkor

1. Företagsinformation
Jefast Citygalleria AB, Org.nummer 556731-9065 (”Jefast”) tillhandahåller hemsidan soderhbg.se.

2. Priser
Priserna anges inklusive moms i Svenska kronor. I betalningsgränssnittet för parkeringen på vår hemsida ser man det totala priset inklusive alla avgifter som till exempel moms.

3.1 Betalning
Dessa villkor avser onlinebetalning för parkering i Söder-gallerians parkeringshus via https://soderhbg.se/parkera. Söder använder säker kortbetalning från leverantören Bambora. Söder varken ser eller lagrar din kortuppgifter när du betalar online med kort på soderhbg.se.
Bambora hanterar din kreditinformation och omfattas av Bambor sekretesspolicy. Om parkeringsavgiften inte betalats inom 48 timmar efter check out skickas en faktura på parkeringsbelopp och fakturaavgift till det aktuella fordonets registrerade ägare.

3.2 Kortbetalning
Korbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt.

3.3.1 Faktura
Parkman i Sverige AB, i samarbete med Svea Inkasso AB, er ansvarig för utskick ock inkrävning av fakturor. Fakturan har en förfallotid om 14 dagar.

3.3.2 Frågor kopplade till din faktura
Parkman i Sverige AB sin kundtjänst hjälper dig gärna i alla frågor som rör din faktura eller parkering. Kontakta oss via telefon på 042-456 97 40.

3.3.3 Pris
Vid betalning online med betalkort tillkommer inga avgifter. Vid betalning online med kreditkort tillkommer ordinarie kreditkortsavgifter enligt ditt kreditkortsavtal. Vid utskick av faktura tillkommer faktureringsavgift om 75 kr.

4. Personuppgifter
För att kunden ska kunna använda parkeringstjänsten och för att Jefast ska kunna ta emot och hantera betalning för tjänsten krävs viss behandling av personuppgifter. Uppgifter som hanteras är namn, adress, skyltnummer och eventuell betalkortsinformation. Jefast behandlar personuppgifter i
enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Läs mer om vår integritetspolicy HÄR.

5. Kontakt & Kundtjänst
Kontaktuppgifter till oss på Jefast finner ni HÄR.

6. Cookies
En cookie är en textfil som skickas från en webbplats till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra t.ex. inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webbplatser. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon betalning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig.

7. Force Majeure
Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omfattning som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter och befriar part från detta. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpning denna bestämmelse.

8. Ändring av avtalsvillkor
Efter att du genomfört parkeringen äger Jefast inte rätt att ändra villkoren för aktuell parkering om inget annat är överenskommet.

9. Klagomål
Har du klagomål angående faktura kan dessa framföras til Parkman i Sverige AB, kundtjänst telefon 042-456 97 40 eller adress Box 2895, 187 28 Täby.

10. Tvister och lagar
Svensk rätt skall tillämpas enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om dessa avtalsvillkor skall exklusivt prövas av svensk allmän domstol.